Dne 14. září byl městu Litoměřice udělen titul Fairtradové město. Žáci Masarykovy základní školy v Litoměřicích jsou hrdí na to, že mohli být při tom.

Devět žáků Masarykovy ZŠ si připravilo příspěvek v podobě českých a anglických říkanek na jednotlivá písmena anglického slova FAIRTRADE (česky férový obchod). Přítomní žáci svým vystoupením nejen zpestřili celou akci, ale především také vyjádřili podporu myšlenky této organizace.

Masarykova ZŠ již necelý rok podporuje a šíří ideu spravedlivého obchodu, propagace probíhá mezi svými žáky i veřejností. Na školní zahradě proběhla minulý školní rok fairtradová snídaně. Děti se dozvídají o této světové organizaci formou přednášek a projektů. Všichni mají možnost ochutnat a zakoupit si fairtradové výrobky ve škole. V pátých ročnících se momentálně faitrade využívá jako námět ve výtvarné výchově, kde žáci navrhují originální fairtradové cereálie společně s balením.

Myslím, že společně můžeme být hrdí nejen na naše fairtradové město Litoměřice, ale také na školu, kde se o otázkách pomoci a podpory druhých pouze nemluví, ale opravdu se koná, jak ukázala školní sbírka, z jejíhož výtěžku byla pořízena vodní nádrž pro africkou vesnici.

Mgr. Iveta Dragoňová

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor