Na Masarykově základní škole oslavili Mezinárodní den laskavosti. V dnešní uspěchané a často i egoistické době je pro mnoho dětí vykonání dobrého skutku, byť i obyčejného, něčím neobvyklým. Proto se pedagogové z iniciativy Mgr. Ivety Dragoňové rozhodli přitáhnout děti k tématu solidarity, pomoci a laskavosti. Zorganizovali celou řadu akcí na různých místech města Litoměřice.

V rámci laskavých skutků nechyběla ani propagace fair trade zakoupením čokolád pro děti z Klokánku. Konaly se některé neoficiální sbírky – krmení pro útulky zvířat, hračky pro dětské oddělení Městské nemocnice. Žáci vytvářeli a rozdávali různé drobné pozornosti – záložky mladším spolužákům, dárky pro benefiční obchůdek Hospic sv. Štěpána. Laskavost děti projevovaly i činnostmi pro ostatní: pracovaly na zahradě Hospicu sv. Štěpána, psaly a rozdávaly povzbuzující vzkazy pro veřejnost atd.   

Že měla akce ohlas, ukazuje i pozitivní reakce vedení Domova seniorů Na Pahorku, z níž citujeme: „… Dovolte mi vyjádřit srdečné poděkování za krásný zážitek, který u příležitosti Dne laskavosti připravily děti vaší školy…  Senioři Domova na Dómském pahorku si díky nim prožili nádherné i dojemné chvíle, na které budou dlouho vzpomínat. Vyrobené dárečky i občerstvení je opravdu potěšily…“

Všechny činnosti měly dětem umožnit osobní prožitek sounáležitosti s ostatními a být laskaví na své okolí. Snad se záměr podařil a i v dalších letech nebude tato zvláštní tradice zapomenuta. 

Tisková zpráva NADĚJE >>>

foto

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor