V pátek 24. 11. 2017 jsme měli vzácnou návštěvu.

  Po osobním pozvání od ředitele školy Mgr. Karla Kynzla přijel na neformální návštěvu současný ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. spolu s doprovodem. Pan ministr se zdržel na Masarykově ZŠ zhruba 1,5 hodiny.  S vedením školy a zástupci města Ing. Andreou Křížovou, vedoucí odboru školství a Mgr. Antonínem Tymem Ph.D., manažerem geotermálního projektu, pan ministr diskutoval o různých otázkách.  Řeč přišla mimo jiné i na zvyšování platů ve školství, na roli školních psychologů a inkluzi. Profesor Štech ocenil jazykovou přípravu žáků na škole v rámci Anglického programu ve spolupráci se spolkem Easy english, seznámil se fair tradovými aktivitami i projektem na vybudování odborných učeben v podkroví hlavní budovy.  Také si prohlédl kroniky školy. Zástupci města ho pak seznámili se stavem vzniku výzkumného geotermálního centra a dostali optimistickou odpověď v souvislosti s financováním jeho vybudování. Neformální rozhovor se od školních otázek také stočil k úspěchům litoměřických sportovních oddílů, o nichž byl pan ministr rovněž informován.

Na závěr své návštěvy navštívil ministr Štech první a třetí třídu, kde právě probíhala bilingvní výuka výtvarné výchovy a pracovních činností. Pohovořil s rodilými mluvčími v jejich rodné angličtině a pochválil malé žáky za jejich aktivitu a šikovnost.

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. je již druhým ministrem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, který zavítal na Masarykovu základní školu v Litoměřicích za uplynulé 2 roky.

foto

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor