Večer litoměřických nadějí“. V tomto duchu se v úterý nesla slavnostní akce v konferenčním sále hradu, jejímiž hosty se stali mimořádně nadaní žáci a studenti litoměřických základních škol a základní umělecké školy. Byli oceněni starostou města Ladislavem Chlupáčem a předsedou správní rady Nadačního fondu Kalich Alexandrem Vondrou za mimořádné úspěchy, kterých dosahují dlouhodobě nebo jich dosáhli v právě končícím školním roce, a to jak ve vědomostních, hudebních, tak i sportovních soutěžích.

Ceněna byla i pomoc spolužákům nebo dobrovolné aktivity odváděné ve prospěch školy a města. Třetí ročník akce i tentokráte pořádalo město ve spolupráci s Kalichem.

Slavnostní večer určený třem desítkám žákům a studentům zahájila studentská hymna. Poté byl každý žák samostatně na podiu představen a absolvoval s moderátorkou večera Evou Břeňovou krátký rozhovor. Nakonec obdržel knihu Dějiny města Litoměřice, prázdninovou permanentku na koupaliště, vstupenku na libovolné představení kina Máj a flash disky. Zhruba 1,5 hodinu trvající program zpestřilo vystoupení úspěšné dívčí vokální skupiny Daisies, která se letos umístila v celorepublikovém finále na prvním městě. Obdiv si vysloužilo i recitátorské vystoupení Tomáše Harta, který je úspěšným žákem literárně dramatického oboru ZUŠ a jedním z předních herců souboru Mladivadlo. Na závěr následovalo společné focení a chvíle povídání u občerstvení v předsálí hradu.

Masarykova ZŠ: Jessica Kabelková, Viktorie Klepetková, basketbalový tým žákyň 8. – 9. tříd: Kateřina Petržilková, Anička Smolková, Barbora Míčková, Klára Karterová, Karolína Kynzlová, Jessica Kabelková, Barbora Beránková a Barbora Dlouhá

foto

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor