Máte-li zájem umístit své dítě do malé útulné školy rodinného typu, přijďte na zápis. Preferujeme všestrannost a příjemné estetické prostředí.

 

Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let.

 

Zápis do 1. tříd školního roku 2020/2021 proběhne:

         v úterý 21. a ve středu 22. dubna 2020

 

Před zápisem velmi doporučujeme elektronickou registraci, k zápisu si vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

V registračním systému si zvolte termín zápisu, který Vám bude vyhovovat. V tomto termínu se poté dostavte k zápisu.

K  zápisu se lze dostavit i bez elektronické registrace, ale v tomto případě počítejte se značnou časovou prodlevou. Pokud jsou již všechny termíny obsazené, přijďte i bez registrace, jedna zápisová místnost bude vyhrazena i pro neregistrované. Registrace účastníků zápisu ani pořadí registrovaných nebude mít žádný vliv na konečné pořadí přijatých uchazečů.

Registrace je možná od 10. 2. 2020 zde>>>

 

Rodič, který žádá o odklad školní docházky, se musí k zápisu též dostavit, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky. Donese též zprávu od lékaře a z poradny. 

Pokud jste již po odkladu, dostavte se též i s budoucím prvňáčkem.

 

Pokud se k zápisu nemůžete dostavit, rádi Vám prvňáčka zapíšeme v dodatečném zápisu, termín bude upřesněn.

 

Budete-li mít zájem o prohlídku školy nebo získat jakékoliv informace o ní, můžete tak učinit kdykoliv po dohodě s vedením. Preferujeme dopolední čas, jelikož je možné navštívit reálné vyučování. Nejsme příznivci dne otevřených dveří, kdy vše často probíhá dle předem připraveného scénáře.

Věříme, že tuto nabídku oceníte.

email: reditel@masarykovazs.eu

Tel.: 731612143 

 

Kritéria pro přijetí >>>

 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřizovaných městem Litoměřice >>>

 

 

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor