Žádosti bude možno vyplňovat od pondělí 15. února 2021.

 

A) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Po kliknutí na "Online zápis žáků do prvních tříd" se Vám zobrazí online formulář k vyplnění. Vyplňte, prosím, pečlivě všechny potřebné kolonky a poté přiložte sken rodného listu dítěte. Soubor s rodným listem pojmenujte jménem a příjmením dítěte. Rodný list je jedinou povinnou součástí (přílohou) Vaší žádosti. Po vyplnění žádosti ji kliknutím na modré políčko dole odešlete do našeho systému. Poté si žádost uložte ve formátu PDF do svého počítače (bude Vám zaslána i emailem) vytiskněte a podepište.

Dostavte se s dítětem (pokud epidemiologická situace dovolí) k zápisu ve dnech 20. nebo 21. 4. i s podepsanou přihláškou k základnímu vzdělávání pro Vaše dítě. Přesný termín návštěvy školy si bude možno zarezervovat prostřednictvím webových stránek školy od 1. 4. 2021.

Bez přiložení skenu rodného listu dítěte nebo bez doručení vygenerované žádosti výše uvedeným způsobem v uvedených termínech bude Vaše žádost považována za neplatnou!

 

B) Žádost o odklad základního vzdělávání

Zde >>> si stáhnete žádost o odklad (naleznete ji také na našich webových stránkách v sekci Dokumenty/Formuláře). Vyplníte, vytisknete a doručíte od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 do školy.

K žádosti o odklad nezapomeňte přiložit také souhlasné stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Přítomnost dítěte ve škole není nutná.

 

Co si připravit před registrací >>>

 

Kritéria pro přijetí >>>

 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřizovaných městem Litoměřice >>>

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor