Máte-li zájem umístit své dítě do malé útulné školy rodinného typu, přijďte na zápis. Preferujeme všestrannost a příjemné estetické prostředí.

 

Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let.

 

Zápis do 1. tříd školního roku 2019/2020 proběhne:

         v úterý 23. a ve středu 24. dubna 2019

 

Před zápisem velmi doporučujeme elektronickou registraci, k zápisu si vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

V registračním systému si zvolte termín zápisu, který Vám bude vyhovovat. V tomto termínu se poté dostavte k zápisu.

K  zápisu se lze dostavit i bez elektronické registrace, ale v tomto případě počítejte se značnou časovou prodlevou. Registrovaní účastníci budou mít při zápisu přednost. Registrace účastníků zápisu ani pořadí registrovaných nebude mít žádný vliv na konečné pořadí přijatých uchazečů.

Registrace je možná od 1. 2. 2019 zde>>>

 

Rodič, který žádá o odklad školní docházky, se musí k zápisu též dostavit, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky. Donese též zprávu od lékaře a z poradny. 

Pokud jste již po odkladu, dostavte se též i s budoucím prvňáčkem.

 

Pokud se k zápisu nemůžete dostavit, rádi Vám prvňáčka zapíšeme v dodatečném zápisu, termín bude upřesněn.

 

Budete-li mít zájem o prohlídku školy nebo získat jakékoliv informace o ní, můžete tak učinit kdykoliv po dohodě s vedením. Preferujeme dopolední čas, jelikož je možné navštívit reálné vyučování. Nejsme příznivci dne otevřených dveří, kdy vše často probíhá dle předem připraveného scénáře.

Věříme, že tuto nabídku oceníte.

email: reditel@masarykovazs.eu

Tel.: 731612143 

 

Kritéria pro přijetí >>>

 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřizovaných městem Litoměřice >>>

 

 

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor