Kariérový poradce: Mgr. Petr Hošek

 

Konzultační hodiny: pondělí 14,00 - 16,00 kancelář zástupce ředitele

případně po telefinické domluvě 732612142, či Edookit

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Vážení žáci a zákonní zástupci. Mám pro Vás několik informací k jednotné přijímací zkoušce, které jistě víte z médií, ale raději je připomínám. 


1. je stanoven jenom 1 termín konání této zkoušky - 4 leté maturitní obory - 8. 6., víceletá gymnázia - 9. 6., zkoušku koná žák na škole uvedené jako 1. v pořadí, v případě, že se žák hlásí na 2 školy s 4 letým maturitním oborem. 


2. Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 10 dnů před konáním zkoušky ( tj. do 25. 5. 4 leté obory a 26. 5. víceletá gymnázia). 


3. Test z českého jazyka trvá 70 minut, test z matematiky 85 minut. 


4. Výsledky jednotné přijímací zkoušky jsou zveřejněny pod registračními čísly (nezapomenout), nejpozději do 16. 6. (4 leté obory) a do 17. 6. (víceletá gymnázia) - přijatí jsou oznámeni na veřejně přístupném místě a na webu školy.


5. Nepřijatí žáci budou informováni písemně. Uchazeč, který nebyl přijat, ale splnil podmínky pro přijetí , může vyjádřit svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí ředitele střední školy tak, že do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá žádost o vydání nového rozhodnutí. Laicky řečeno: neodvolává se proti výsledku přijímacího řízení, ale žádá o nové rozhodnutí o přijetí. 


6. Metodika hygieny při JPZ je podobná jako u žáků, kteří nastupují prezenční studium (mimo jiné roušky, pytlík na odkládání roušek, zákaz vstupu doprovázejících osob do školy apod. - mělo by se objevit v pozvánce). 


7. Zápisový lístek vyplněný se odevzdává na školu, která studenta přijala do 23. 6. (4 leté obory) a do 24. 6. (víceletá gymnázia).

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor