Nejnovější příspěvky

Všehochuť

Žáci z 3. A se vydali do střediska SEVER, kde se mohli všemi smysly seznamovat s léčivými bylinkami. K tomu jim pomáhala Katka Simajchlová, která si pro ně připravila pestrý program. Na závěr celou místnost provoněla levandule, kterou děti vyplnily své voňavé pytlíčky pro klidný spánek. Naštěstí po cestě do školy nikdo neusnul 🙂

Všehochuť

Přišlo nám poštou:

Dobrý den,

chci Vám moc poděkovat za finanční podporu ve výši 10 246,- Kč z dobročinného bazaru v rámci dne laskavosti. Tato částka mi udělala velikou radost. Společnost ShineBean ji využije k dalšímu rozvoji tréninkových farem v Keni, kde prakticky učíme děti ekologicky farmařit. Aktuálně se chytáme na tréninkové farmy přidat chov drobného zvířectva jako slepic, krůt nebo králíků.

V příloze Vám zasílám děkovný certifikát, který může někde na nástěnce připomínat vám, žákům i rodičům, jak skvělé věci děláte.

Moc Vám také děkuji, že pořádáte takové akce jako je den laskavosti a Fair Trade. Myslím, že právě takové hodnoty je potřeba naše děti učit.

Ještě jednou moc děkuji a přeji Vám pokojný zbytek adventu a krásné Vánoce.

Renata Rokůsková
ředitelka společnosti ShineBean, o.p.s.

Všehochuť

V pátek 3. 12. přišel mezi děti Mikuláš s hromadou čertů a milých andělů. Dětem rozdal sladkosti a prvňákům Slabikáře. Těšíme se zase za rok na vzácnou návštěvu.

Všehochuť

Jak být férový a laskavý, to byly hlavní náměty a cíle celodenního vyučování na Masarykově základní škole, kde se dne 26. 10. uskutečnil projektový den. Spojením dvou myšlenek, a to spravedlivého obchodu, který škola již řadu let podporuje, a vykonáním laskavého skutku vznikl nejen samotný název akce, ale i náplň celodenní výuky.

Žáci si užili vskutku pestrý program, na kterém se podíleli i oni sami. Druhostupňoví žáci si připravili výstupy na téma fairtrade pro své mladší spolužáky. Výuka formou spolupráce žáků byla velmi zábavná a přínosná.  Všechny třídy školy se dále zúčastnily autentických přednášek hostů i pedagogů, kteří navštívili exotické kouty světa. Na zahradě a hřišti školy byly nainstalovány poutavé obrazové materiály výstavy „Příběh banánu“, „Život v bavlně“ a „Poznej své boty“, přibližující všem nelehké životy rodin těžce pracujících dospělých i dětí po celém světě.

Poslední netradiční vyučovací hodina byla věnována benefičnímu „blešáku“. Již potřetí jsme tímto skutkem podpořili Světový dne laskavosti. Chodby školy se na hodinu proměnily v tržiště, žáci a učitelé v prodejce a nákupčí. A zboží? Bylo z čeho vybírat: hračky, hry, bižuterie, oblečení, knihy a mnoho dalšího zdobily stánky jednotlivých tříd. Tento den si všichni velmi užili a na tuto netradiční, avšak smysluplnou, formu výuky budou jistě dlouho vzpomínat. Nemalou částku, 20 500 Kč, se žáci rozhodli věnovat svým vrstevníkům, dětem z místního Klokánku a dále i dětem ve vzdálené Keni, které škola již řadu let přes organizaci ShineBean podporuje.

Iveta Dragoňová

Všehochuť

Naše žákyně Vanesska Rokůsková ze 3.B navštívila několik škol v Keni. Její maminka děti v Keni
dlouhodobě podporuje. Před odjezdem spolužáci Vanessky přinášeli do školy školní potřeby, penály a deskové hry,
které do Keni poslali. Největší radost pak měli naši třeťáci z toho, jak byly děti ve školách za dárky vděčné.
Na zajímavé vyprávění o životě místních dětí dlouho nezapomenou.

Milí rodiče,

ráda bych Vám vřele poděkovala za všechny školní pomůcky a hračky, které jste donesli do školy, abychom je mohly s Vanessou odvézt dětem do Keni. Vaše zapojení mě opravdu potěšilo.  Organizace ShineBean spolupracuje v Keni s několika školami. Podporujeme děti ve studiu a učíme je farmařit.
Vše jsme pobraly a v Keni jsme tyto pomůcky rozdělily mezi dětský domov v Bondu a základní školy Lolwe a Ndere, kde jsme vždy předaly vše učitelům nejnižších ročníků, kteří si pomůcky rozdělí mezi další třídy. Základní školy mají pastelek, vodovek a dalších pomůcek naprosté minimum, zatímco zmíněný dětský domov neměl vůbec nic.
Včera jsem dětem v 3.B promítla několik fotek, aby si mohly udělat představu o situaci v tamních školách. Jako poděkování bych ráda pár fotek z předávání připojila i vám. Do výběru jsem zařadila i školní oběd a typickou africkou hračku.
Nakonec chci poděkovat i učitelům anglického programu ve škole. V praxi jsem mohla ověřit, že tento způsob výuky velmi dobře funguje. Jakmile jsme se ocitly v anglicky mluvícím prostředí, Vanessa  se úplně přirozeně snažila komunikovat anglicky a rozuměla mnohem víc, než jsem očekávala.
Ještě jednou vám moc děkuji.

Renata Rokůsková

Všehochuť

Žáci 3.B se setkali v litoměřickém parku s ornitologem. Viděli odchyt ptáků a  jejich evidenční značkování. Už vědí,
že tato činnost pak slouží k podrobnému výzkumu života jednotlivých ptačích druhů. Pozorovali pěnice, sýkory a sojku.
Všem už mohou poradit, co se smí a nesmí dávat v zimě ptákům do krmítek.
Logo novinky

Co je na Masaryčce nového? To se dozvíte právě zde!

  • Rubriky

  • Školní rok

Nejnovější články

Masaryčka na sítích

© Copyright 2021 – Designed by Digitalka.cz

Skip to content