Nejnovější příspěvky

Všehochuť

Dne 22.10. se zúčastnila třída 8.A v rámci týdnu primární prevence určeného žákům základní školy programu „Jak se nestát závislákem“. Akce proběhla v nízkoprahovém centru Oáza v ulici Osvobození. Kolektiv osmáků byl rozdělen do tří skupinek, z nichž si každá prošla třemi stanovišti. Ta se zaměřovala na témata asertivity, drog a virtuální reality. Celý program byl založen na interaktivním pojetí komunikace moderátorů a žáků. Děti se dozvěděly spoustu nových a především užitečných informací.

Všehochuť

Žáci pátých ročníků byli seznámeni s náročnou, ale o to více zajímavou prací integrovaných záchranných složek. Všichni obdivovali statečnost pyrotechniků, čistou práci kriminalistů, pomůcky hasičů a v neposlední řadě i důležitost městské policie či záchranné služby. Jako bonus se někteří vžili do pocitů slepých lidí díky Tyfloservisu. Akce to byla velmi zdařilá, všem patří veliký dík.

Všehochuť

V úterý 24. září na nanší škole za přítomnosti starosty města Litoměřice Mgr. Ladislava Chlupáče, vedení školy, vedení šachového oddílu Slavoje Litoměřice, dětí z kroužku šachů a rodičů byly slavnostně žákům předány nové zahradní šachy.

O úvodní tahy se postaral pan starosta, kterého vyzvaly k první partii na nové šachovnici děti z kroužku šachů, jež se v loňském roce zúčastnili Mistrovství ČR v šachu ve Vyškově u Brna. Venkovní šachy budou sloužit nejenom členům kroužku, ale také dětem ve školní družině a žákům celé školy.

Za vybudování venkovní šachovnice a nákup zahradních šachů vděčíme především sponzorům a rodičům. Celková částka na pořízení šachů byla cca 40 tisíc Kč.

Všehochuť

7. září 2013 se na hřišti u Masarykovy ZŠ v Litoměřicích konal 7. fotbalový turnaj litoměřické diecéze, ve kterém se utkalo 11 týmů s 95 hráči. Celkem se turnaje zúčastnilo 109 osob.

Výsledky:

1. DC Power team – Děčín

2. Příchovice

3. Zelení – Litoměřice a Turnov

Petra Přenosilová

Všehochuť

V průběhu katastrofální jarní povodně v letošním roce se rodiče, pedagogové i žáci Masarykovy základní školy naprosto spontánně zapojili do pomoci postiženým záplavami. Vedle finančních darů se množily nabídky úklidového a desinfekčního materiálu. Nabídka byla tak velká, že nakonec došlo ve škole k otevření skladu pro shromažďování potřebných věcí. Po skončení povodní i záchranných a úklidových prací skončil i mediální zájem. Nicméně nashromážděný materiál z Masarykovy základní školy nezůstal v žádném zaprášeném skladu. Ředitel školy Mgr. Karel Kynzl předal v průběhu prázdnin veškeré shromážděné věci nové ředitelce mateřské a základní školy v Křešicích Mgr. Lence Špitové. Ta vyjádřila poděkování všem dárcům i Masarykově základní škole za organizaci pomoci. Jedná se o známku nezištného přispění potřebným bez zbytečného mediálního humbuku.

Všehochuť

V první školní den jsme na naší škole přivítali 56 nových prvňáčků, na které jsme se moc těšili, ale nejvíce jejich třídní učitelky a vychovatelky. Přišli v hojném doprovodu svých rodičů a příbuzných. Každý si odnesl Pamětní list jako vzpomínku na první školní den. Poté, co se seznámili se svými spolužáky v nové třídě, mohli všechno napětí vyskákat v nafukovacím hradu.

Přejeme jim spoustu úspěchů nejen v první třídě, ale po celý čas na naší škole.

Logo novinky

Co je na Masaryčce nového? To se dozvíte právě zde!

  • Rubriky

  • Školní rok

Nejnovější články

Masaryčka na sítích

© Copyright 2021 – Designed by Digitalka.cz

Skip to content