Covid-19 info

Domů » Pro rodiče » COVID-19 info

Informace o testování a režimu školy – září 2021

Všichni žáci, kteří nemají výjimku, podstoupí na začátku školního roku 3 kola antigenního testování v termínech*:

  • 1. 9. (kromě prvních tříd, které budou otestovány až 2. září)
  • 6. 9. (všichni žáci)
  • 9. 9. (všichni žáci)

Výjimka z testování je udělována pouze žákům, kteří jsou 14 dnů po plně dokončeném očkovaní (potvrzení o vakcinaci) nebo prodělali Covid 19 (180 dnů od pozitivního testu – potvrzení od lékaře).

V případě, že zákonný zástupce žáka odmítne testování u žáka, který nesplňuje výjimku, uplatní se na tohoto žáka opatření definovaná mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. i ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,
  • nemožnost cvičit ve vnitřních prostorech (převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy)
  • zákaz zpěvu
  • používání hygienického zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest, ale musí sedět v lavici nebo u stolu
  • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru

V případě že zákonný zástupce žáka, není ochoten akceptovat výše uvedené podmínky, nebude možná účast žáka na prezenčním vyučování.

*Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. Za tímto účelem se bude hlásit v kanceláři ekonomky školy.

Každá osoba, bez ohledu na vakcinaci nebo testování (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

© Copyright 2021 – Designed by Digitalka.cz

Skip to content