Kariérové poradenství

Domů » Pro rodiče » Kariérové poradenství

Kariérový poradce

 • Mgr. Petr Hošek

Konzultační hodiny:

 • pondělí – 14:00 – 16:00 (kancelář zástupce ředitele)
 • případně po telefonické domluvě (732 612 142), či Edookitem

   

více informací o kariérovém poradenství najdete zde

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022:

 • Vážení žáci a zákonní zástupci. Na této stránce najdete informace a zdroje informací k přijímacímu řízení pro žáky, kteří nastoupí na střední škole ve školním roce 2021/2022
 • Aktuální informace k úpravě termínů přijímacích řízení naleznete zde
 • Testování žáků, kteří se zúčastní přijímacích zkoušek či pohovorů na střední školy a učiliště, bude prováděno ve škole vždy pondělí až čtvrtek mezi 13.00 – 15.00 hodin. V případě negativního testu dostanou žáci potvrzení, které má platnost 7 dnů.

Talentové zkoušky

 • podání přihlášky nejpozději do 30.11.2020
 • konání talentových zkoušek – leden 2021

Přijímací řízení pro studijní obory s maturitou a učební obory

Žák si může podat 2 přihlášky:

 • 2 studijní obory (i na jedné škole)
 • 1 studijní obor + 1 učební obor
 • 2 učební obory

Řádně vyplněná přihláška musí být odevzdaná (odeslaná) nejpozději do 1. 3. 2021 řediteli střední školy (SŠ)

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (jen pro studijní obory s maturitou)
Český jazyk a literatura, matematika a její aplikace

 • 1. termín
  • duben 2021 (4leté obory)
  • duben 2021 (víceletá gymnázia)
 • 2. termín
  • duben 2021 (4leté obory)
  • duben 2021 (víceletá gymnázia)

Kritéria pro přijetí vyhlásí ředitel SŠ do 31. 1. 2021

 • Ředitel SŠ může rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky – tento termín se nesmí shodovat s termínem konání jednotné přijímací zkoušky
 • Jednotná přijímací zkouška se na celkovém hodnocení splnění kritérií uchazečem podílí nejméně 60% (započítává se vždy lepší výsledek)
 • Výsledky budou zveřejněny na webu škol

© Copyright 2021 – Designed by Digitalka.cz

Skip to content